Boeken

Voor opdrachtgever Didactief schreef ik tussen 2016 en 2018 overzichtsartikelen voor leraren. Deze werden gebundeld in vier boekjes.

Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het basisonderwijs I.
Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2017.
Onderwerpen: effectieve feedback, begrijpend lezen, rekenen, lesgeven aan kleuters, overdracht van groep 8 naar de brugklas, ouderbetrokkenheid.

Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het basisonderwijs II.
Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2018.
Onderwerpen: adhd, dyslexie, autisme, normen & waarden, leren in groepjes, werkdruk & stress.

Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het voortgezet onderwijs I. 
Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2017.
Onderwerpen: toetsen, motivatie, orde houden, begrijpend lezen, brugklas, huiswerk, ouderbetrokkenheid.

Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het voortgezet onderwijs II. Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2019.
Onderwerpen: schooladvies, formatief evalueren, burgerschapsonderwijs, taal bij de zaak- en bètavakken, pesten, werkdruk & stress, collegiaal leren.

‘Praktische tips voor in de klas, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uit de afgelopen vijftien jaar. Bij elkaar gebracht op thema en toegankelijk opgeschreven door Winnifred Jelier, oud-eindredacteur van Didactief.’ – Jelle Kaldewaij, directeur NRO.

‘De serie Alles op een rij… staat als een huis. Nauwgezet ging Winnifred Jelier na wat er door de jaren heen allemaal al in Didactief is gepubliceerd en legde haar selectie vervolgens aan experts voor. Staan die resultaten nog, wat moeten we updaten? Het resultaat is nog steeds praktisch bruikbaar.’ – Theo Wubbels, hoogleraar Onderwijswetenschappen.